Communicatieplannen bedenken is al moeilijk genoeg.
We lichten graag wat begrippen toe.

Typ ctrl+f op Windows en cmd+f op Mac om het woordenboek te doorzoeken

CMS

C•M•S
~
Content Management System - Een systeem waarin de inhoud van de website aangepast kan worden door middel van een door de klant toegankelijk systeem.

Collections

Coll•ec•tions
~
Een collection is een set informatie van dezelfde soort (die dus uit dezelfde elementen bestaan), voorbeelden zijn: Nieuwsitems, Producten in een menukaart, medewerkers met contactinformatie, data en omschrijvingen van evenementen.

Datasets

Da•ta•sets
~
Een verzameling van verschillende data in een exceldocument, vaak is dit een export van de collectie-inhoud van een andere site.

Domeinnaam

Do•mein•naam
~
Een domeinnaam is de primaire titel van een website, en het adres waarop een website te vinden is. Zo'n domeinnaam kun je ergens registreren en die koppelen wij dan aan onze systemen waar de website op staat.

GDPR

G•D•P•R
~
General Data Protection Regulation - Europese wetgeving die erop gericht is om te zorgen dat alle Europese burgers weten welke informatie over hen wordt verzameld, hoe dit wordt opgeslagen en hoe ze die informatie kunnen laten verwijderen. In de praktijk betekent dit dat elke site van een privacyverklaring voorzien moet zijn.

Kopij

Ko•pij
~
Alle inhoud die er in een project van belang is, het gaat dan om alle teksten, afbeeldingen, illustraties of animaties die in een website/folder of andere mediauiting terug komen

Livegang

Live•gang
~
Moment waarop een website live gaat (online en publiekelijk toegankelijk wordt)

Metateksten

Me•ta•tek•sten
~
Teksten die de pagina's waar je naar kijkt omschrijven. Deze teksten komen in 3 soorten/toepassingen: SEO teksten, voor zoekmachines, Open Graph teksten, voor social media, en zoekteksten, voor het doorzoeken van de eigen website met een zoekfunctie

Responsive

Re•spon•sive
~
Wanneer een website of webpagina mee schaalt of zichzelf aanpast naar alle apparaten en schermformaten.

SEO

S•E•O
~
Search engine optimalisation: het optimaliseren van de metadata van een website om hoger de komen in de zoekresultaten van verscheidene zoekmachines.

Social media beheer

So•cial me•dia be•heer
~
Het beheer van één of meerdere social media kanalen. Dat betekent het updaten van de profielinformaties en het posten van teksten en afbeeldingen op alle kanalen.

Statistieken

Sta•tis•tie•ken
~
De statistieken van een website geven inzage in de demografie van bezoekers en hun gedrag op de website.

Taalmodules

Taal•Mo•du•les
~
Een uitbreiding van de CMS van de website om teksten in meerdere talen te uploaden en de mogelijkheid voor de bezoekers om door middel van een knop naar een ander talige versie van de site te gaan.

Toegankelijkheid

Toe•gan•ke•lijk•heid
~
Toegankelijkheid voor mensen met een visuele of auditieve beperking bestaat uit verschillende elementen. In het geval van blindheid: alle afbeeldingen voorzien van een omschrijvende tekst die door de computer opgelezen kan worden. In het geval van doofheid: filmpjes en andere auditieve functies worden visueel ondersteund.

Unieke pagina’s

U•nie•ke pa•gi•na's
~
Alle pagina's die een unieke opmaak en indeling vereisen. Meerdere pagina's met dezelfde indeling maar andere tekst of foto's zijn dus geen unieke pagina's.